U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product.

Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Modelformulier voor herroeping

(de onderstaande tekst alleen aanvullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

(u kunt de onderstaande tekst kopiëren en via een e-mail of via de post verzenden )

Aan: www.eurooutletcenter.nl, Hooftlaan 55 1401EC Bussum, 035 5446072, info@eurooutletcenter.nl.

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*) 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 

— Bestelreferentie 

— Naam/Namen consument(en) 

— Adres consument(en) 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

— Datum(*)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.